Weeras

La teva plataforma educativa

Weeras és una plataforma multieditorial, modular i escalable que permet accedir a continguts digitals, treballar amb comunitats educatives amb qui compartir informació, experiències i recursos, i fer tasques de gestió de centre mitjançant mòduls específics d'administració.
Mitjançant els diferents mecanismes de comunicació interna i interacció proporcionats per la plataforma, es vol fomentar la creació d'una comunitat rica i dinàmica.

Mòduls principals

Mòdul: Els meus llibres a la plataforma Weeras

Els meus llibres

Accedeix als llibres digitals d'una manera senzilla, ordenada i eficaç.

 • Integració amb las principals editorials.
 • Accés directe al llibre o per unitat.
 • Cerca mitjançant filtres: curs, assignatura i editorial.
 • Llista de preferits personalitzable.
 • Personalització del llibre per part del professorat per a un grup d’alumnes.
 • Sincronització de llicències amb les editorials compatibles.
 • Administració de llicències digitals.

Mòdul: Missatgeria en la plataforma Weeras

Missatgeria

Comunica de manera fluida i continuada amb professors, alumnes i familiars.

 • Enviar i rebre missatges interns del centre.
 • Enviar i rebre missatges de comptes de correu externs.
 • Enviar missatges a grups d’usuaris.
 • Adjuntar fitxers als missatges.
 • Carpeta d’esborranys.
 • Carpeta paperera.
 • Fer servir firmes.
 • Establir prioritats en els missatges.

Mòdul: Agenda i tasques en la plataforma Weeras

Agenda i tasques

Gestiona i programa esdeveniments.

 • Diferents tipus de vista: diària, setmanal o mensual.
 • Programació d’esdeveniments en l’agenda personal.
 • El professorat pot programar esdeveniments per a grups d’alumnes.
 • El professorat pot accedir a l’agenda comuna de l’aula.
 • Classificació dels esdeveniments per colors.
 • Els familiars poden accedir a l’agenda dels alumnes.
 • Llista de tasques personalitzable amb opcions de seguiment per estat i data de venciment.
 • Programació d’esdeveniments diària, setmanal o mensual.

Mòdul: Els meus grups en la plataforma Weeras

Els meus grups

Crea i gestiona grups personalitzats d'usuaris.

 • Grups preestablerts del centre: professors, familiars, aules i alumnes.
 • Grups personalitzats d’usuaris, que permeten agrupar diferents perfils.
 • Compartir amb aquests grups informació, experiències i recursos.

Mòdul: Seguiment d’'activitats en la plataforma Weeras

Seguiment d’activitats

Fa un seguiment de les activitats realitzades pels alumnes

 • Informe de seguiment d’activitats autocorrectives i de resposta oberta.
 • Correcció d’activitats de resposta oberta per part del professorat i per part de l’alumnat.
 • Sistema d’estat de correcció per colors.
 • Búsqueda mediante filtros: asignatura, aula o alumno.
 • Diferents vistes: informe per alumne i informe per aula.
 • Els familiars poden accedir a l'agenda dels alumnes
 • Exportació dels resultats a un full de càlcul.
 • Incorporació de notes d’activitats no digitals.
 • Accés dels familiars als informes dels alumnes.
 • Eliminació d’activitats repetides.

Mòdul: Notícies en la plataforma Weeras

Notícies

Permet a l’administrador del centre crear notícies i compartir-les amb tots els usuaris del centre per mantenir-los informats de qualsevol novetat d’interès comú.

 • Crear i compartir notícies per a tot el professorat, els alumnes, els familiars, els usuaris del centre o amb un grup personalitzable d’usuaris..
 • Les notícies apareixen a la pantalla d’inici per a una visualització ràpida.

Mòdul: Horari personal en la plataforma Weeras

Horari personal

Gestiona l'horari setmanal de cada usuari i programa classes i assignatures.

 • Interfície ràpida i intuïtiva.
 • Programació personalitzable per colors, assignatura, llibre i aula.
 • Resum de l’horari del dia a la pàgina inicial, amb accés directe al llibre i al control d’assistència.

Mòdul: Fòrums en la plataforma Weeras

Fòrums

Crear fòrums en línia en els quals es poden debatre, compartir i comentar assumptes d’interès comú per a tots els membres del centre.

 • Crear i compartir fòrums amb un grup personalitzable d’usuaris.
 • Personalitzar els fòrums per permetre la publicació de comentaris automàtica o amb la validació del professor o la professora.
 • Cerca mitjançant filtres: autor, títol, assignatura.
 • Fòrums públics accessibles per a tots els usuaris del centre.
 • Fòrums privats restringits a grups personalitzables d’usuaris.

Mòdul: Blocs en la plataforma Weeras

Blocs

Crear un espai en el qual es poden compartir d’una manera senzilla notícies que es publiquen per ordre cronològic i que els participants poden comentar.

 • Crear i compartir blocs amb un grup personalitzable d’usuaris.
 • Cerca mitjançant filtres: autor, títol, assignatura.
 • Personalització dels blocs a partir de plantilles de temes.
 • Publicacions agrupades i ordenades per mesos i anys.
 • Blocs públics accessibles per a tots els usuaris del centre.
 • Blocs privats restringits a grups personalitzables d’usuaris.

Mòdul: Fotoblocs en la plataforma Weeras

Fotoblocs

Crear un espai en el qual els integrants de la plataforma poden compartir fotos o galeries d’imatges.

 • Crear i compartir fotoblocs amb un grup personalitzable d’usuaris.
 • Cerca mitjançant filtres: autor, títol, assignatura.
 • Possibilitat d’afegir a la pantalla d’inici una selecció aleatòria de fotos recents dels fotoblocs als quals es té accés.
 • Fotoblocs públics accessibles per a tots els usuaris del centre.
 • Fotoblocs privats restringits a grups personalitzables d’usuaris.

Mòdul: Enllaços en la plataforma Weeras

Enllaços

Permet al professorat compartir enllaços d’interès amb els alumnes, enriquint així l’estudi de qualsevol matèria.

 • Creació de nous enllaços per compartir-los amb un grup d'usuaris.
 • Cerca mitjançant filtres: autor, títol, assignatura.
 • Enllaços públics accessibles per a tots els usuaris del centre.
 • Enllaços privats restringits a grups personalitzables d’usuaris.

Módul: Documents compartits en la plataforma Weeras

Documents compartits

Permet al professor o la professora compartir una selecció de fitxers amb un grup d’alumnes per enriquir una unitat determinada i fer-la més atractiva.

 • Compartir documents amb un grup personalitzable d’usuaris.
 • Possibilitat d’afegir un nombre il·limitat de fitxers al recurs.
 • Selecció personalitzada d’usuaris.
 • Cercador de recursos compartits mitjançant filtres: autor, nom del recurs i data.
 • Documents compartits públics accessibles per a tots els usuaris del centre.
 • Documents compartits privats restringits a grups personalitzables d’usuaris.

Mòdul: Gestió de tutories en la plataforma Weeras

Gestió de tutories

Permet la sol·licitud i el seguiment de tutories per part del professorat o els familiars.

 • Sol·licitud de tutories per part del professorat.
 • Sol·licitud de tutories per part dels familiars.
 • Seguiment de l’acceptació de la tutoria per part dels participants.
 • Programació de la tutoria de manera automàtica en l’agenda dels assistents.
 • Notificació de tutories mitjançant missatgeria interna i externa.
 • Validació de tutories per part dels participants.
 • Seguiment de l’acceptació i l’assistència a la tutoria de tots els assistents.
 • Realització d’informes de seguiment de cada tutoria.

Módul: Notificacions per SMS o correu electrònic en la plataforma Weeras

Notificacions per SMS o correu electrònic

Dóna a l'administrador del centre la possibilitat d'enviar, a través del telèfon o per correu electrònic, un missatge a qualsevol dels membres del centre i als seus familiars per comunicar l'absència d'un alumne, informar d'un esdeveniment, etc.

 • Enviar un missatge de manera col·lectiva o individual.
 • Informe de seguiment dels SMS enviats.
 • Possibilitat de prendre els paquets de SMS addicionals.

Módul: Control de faltes i assistència en la plataforma Weeras

Control de faltes i assistència

Permet fer un seguiment diari de l'assistència a l'aula i de les faltes dels alumnes. També facilita la gestió de faltes per alumne, informant d'una manera immediata i automàtica als familiars.

 • Control diari d’assistència.
 • Llista personalitzada dels diferents tipus de faltes.
 • Llista personalitzada d’intervals d’horaris per curs.
 • Notificació de les faltes als familiars mitjançant correu electrònic o SMS.
 • Informe de faltes per alumne i/o per aula.
 • Informe de notificacions enviades.
 • Exportació de la informació a un full de càlcul.

Mòdul: Reserva d’espai i material en la plataforma Weeras

Reserva d’espai i material

Permet gestionar d’una manera àgil l’agenda i les reserves dels espais i materials comuns del centre.

 • Possibilitat de seleccionar diferents vistes: diària, setmanal o mensual.
 • Llista personalitzada de materials del centre.
 • Llista personalitzada d’espais del centre.
 • Reserves automàtiques d’espais i materials.
 • Reserves d’espais i materials amb la validació prèvia de l’administrador del centre.
 • Possibilitat d’afegir observacions a les reserves.
 • Possibilitat de classificar les reserves segons l’estat: pendents, validades o anul·lades.

Mòdul: Paquets d’activitats en la plataforma Weeras

Paquets d’activitats

El professor pot seleccionar un conjunt d’activitats perquè les facin un grup d’alumnes com a complement pràctic de les assignatures.

 • Seleccionar activitats de diferents unitats dintre d’un mateix llibre.
 • Compartir el paquet amb alumnes d’un mateix grup flexible o de forma individual.
 • Vista prèvia de les activitats seleccionades.
 • Personalització del paquet d’activitats: ocultar botó de selecció, desactivar la repetició d’activitats, no mostrar la solució en l’ajuda.
 • Informe de seguiment de paquets d’activitats.
 • Diferents classes de paquets: examen o repàs.

Mòdul: Estadístiques en la plataforma Weeras

Estadístiques

Permet el seguiment de la utilització dels continguts digitals i de l’accés a la plataforma per part dels usuaris

 • Estadístiques d’accés a la plataforma.
 • Estadístiques d’utilització dels continguts digitals.
 • Cerca mitjançant filtres per: aules, alumnes, llibres, assignatures i intervals de dates.